Eğitim Seminerleri


Bu seminer dizisinin amacı ABA alanında çalışan / çalışmayı hedefleyen profesyonelleri, ABA yaklaşımı konusunda bilgilendirmek, bu konuda Amerika’da kullanılan son teknikleri tanıtıp, nasıl uygulayacakları konusunda eğitmektir. Eğitim serisini tamamlayan katılımcıların, kendi başlarına bir ABA programı hazırlayıp, en etkili teknikleri kullanarak bu programı uygulayacak seviyede bir bilgi donanımına sahip olmaları hedeflenmiştir.

Jpeg
Eğitim Semineri

Bu seminerlere, ABA alanında çalışmayı hedefleyen üniversite öğrencileri,  gelişimsel bozukluğu olan çocukları olan aileler, kendilerini geliştirmek isteyen ABA terapisi uygulayıcıları, kullandıkları yöntemlere bir başkasını daha katarak ufuklarını genişletmeyi isteyen özel eğitimciler, kurum sahipleri, okul öncesi öğretmenleri katılabilir.

Her eğitim serisi toplam 5 modülden oluşmaktadır. Her bir modül bir tam günlük eğitimi kapsamaktadır. Her bir modüle katılana, All Kids First, LLC. tarafından katılım belgesi verilecektir. 5. Modül sonunda, tüm modüllere katılan katılımcılara, Nicky Nükte Altıkulaç tarafından verilen eğitim serisinin tüm modüllerine katıldığını belirten sertifika verilecektir. Bu sertifika, katılımcıların ABA uygulayıcısı olup olamayacağına karar verme yetkisi olan bir kurum yada kişiden verilmemektedir. Bu sertifika katılımcıların ABA alanında Amerika’da uzmanlaşmış bir klinisyen tarafından verilen seminere katılarak, alan ile ilgili en güncel bilgilerle donanmış olduğunu belirten bir belge olacaktır.

Eğitim Semineri
Eğitim Semineri

Arzu eden katılımcılar eğitim süresince, takip ettikleri çocukların videolarını Nükte Altıkulaç’a göndererek ücretsiz süpervizyon alabileceklerdir.

Her modül’ün powerpoint’lerin çıktısı ve modül ile ilgili data formları seminer günü katılımcılara dağıtılacaktır. Ekstra kaynaklar İngilizce olarak sunulacaktır. Arzu eden katılımcılara, kendilerine fotokopi çektirme imkanı tanınacaktır.

Elinde olmayan bir sebeple herhangi bir modülü kaçıran katılımcılar, başka bir ildeki ABA eğitim semineri serisinin kaçırdığı modülüne katılarak eksiğini tamamlayabilir. Konular birbirinden bağımsız olduğu için seminerlere aradan katılmak bir sorun teşkil etmeyecektir. Fakat bu konuda hiçbir bilgisi olmayanlar için 1. Modül’ü kaçırmamaları özellikle tavsiye edilir.

 

 

EĞİTİM SERİSİ MODÜLLERİNİN İÇERİĞİ

 

MODÜL 1

ABA’ye Giriş (uygulama teorileri ve temel prensipler)

 

·      Otizm nedir, genel özellikleri

·      ABA Nedir? ABA’nın Tarihçesi, Kullanıldığı alanlar

·      Niye ABA?

·      Otizmde kullanılan diğer yaklaşımlar nelerdir? (Floortime, Brain Balance, Sensory Integration, RDİ, Öccupational Therapy, konuşma terapisi, glutein / casein diet, oksijen terapisi, beslenme terapisi, fizyoterapi) ve ABA

·      ABA’da kullanılan diğer yöntemler (DTT, NET, VB,FBA)

·      ABA uygulama teorileri ve temel prensipler

·      Pekiştireç (Reinforcement)

·      Ceza (Punishment)

·      İpucu (Prompting)

·      Sönme (Extinction)

·      Silikleştirme (Fading)

·      Davranışın A-B-C’si

·      Zincirleme (Chainning)

·      Beceri Analizi (Task Analysis)

·      Veri toplama ve grafiğe dökme

·      Becerilerin genelleştirilmesi

·      Etik kurallar

·      Soruların cevaplanması

Eğitim Semineri
Eğitim Semineri

MODÜL 2

ABA Yöntemlerinden Ayrık Deneme Öğretimi / DTT (Discrete Trial Training)

 

·      Modül 1’in kısaca gözden geçirilmesi

·      Ayrık Deneme Öğretimi (DTT) nedir? Hangi durumlarda/ hangi becerilerin öğretilmesinde kullanılır?

·      Çocuğun/bireyin seviyesinin saptanmasında kullanılan ölçekler

·      Programın hazırlanması

·      Hedeflerin saptanması ve ölçülebilecek bir tanımlamaya dönüştürülmesi

·      Hedefe ulaşma kriterinin belirlenmesi

·      Öğretilecek ortamın hazırlanması

·      Çocukla işbirliği kurma

·      Pekiştireç ve ipucu protokolünün belirlenmesi

·      Pekişireçlerin seçilmesi ve tercih değerlendirmesi

·      Veri toplama ve grafiğe dökme

·      Verilerin değerlendirilmesi

·      Soruların cevaplanması

Eğitim Semineri
Eğitim Semineri

MODÜL 3

ABA Yöntemlerinden VB (Verbal Behavior) / Sözel Davranış ve NET (Natural Environment Teaching) Doğal Ortamda Öğretim

 

·      Modül 2’nin kısaca gözden geçirilmesi

·      Sözel Davranış-VB (Verbal Behavior) nedir? Hangi durumlarda/hangi becerilerin öğretilmesinde kullanılır?

·      VB’i uygulama yöntemleri

·      Manding. Etiketleme, Alıcı Dil, Sözel Taklit, Görsel Performans, Motor Taklit, Pragmatik Dil

·      VB programını yazmadan önce değerlendirmenin yapılması

·      Programın hazırlanması ve verilerin formlara işlenmesi

·      Doğal Ortamda Öğretim -NET (Natural Environment Teaching) nedir?

·      Hangi durumlarda/becerilerin öğretilmesinde kullanılır?

·      NET’i uygulama yöntemleri

·      Programın hazırlanması ve verilerin formlara işlenmesi

·      Soruların cevaplanması

Eğitim Semineri
Eğitim Semineri

MODÜL 4

ABA Yöntemlerinden FBA (Functional Behavioral Analysis) / İşlevsel Davranış Analizi

 

·      Modül 3’un kısaca gözden geçirilmesi

·      FBA / İşlevsel Davranış Analizi nedir? Hangi durumlarda kullanılır?

·      İşlevsel Davranış Değerlendirmesi ve İşlevsel Davranış Analizi arasındaki fark

·      FBA hangi aşamalardan oluşur

·      FBA’de kullanılan teknikler nelerdir?

o   DRI

o   DRA

o   DRO

·      Problem davranış nedir

·      Nasıl veri toplarız?

o   İndirekt veri toplama yöntemleri

o   Direkt veri toplama yöntemleri

·      Bu verileri nasıl değerlendiririz?

·      Pozitif Davranış Müdahale planına nasıl karar verilir

·      Müdahale planın uygulanması

·      Verilerin değerlendirilmesi

·      Soruların cevaplanması

Egitim_Semineri_G-20150906-WA0000

MODÜL 5

Organizasyonların Yönetiminde ve Sınıf İçinde Uygulanabilecek ABA yöntemleri

 

·      Modül 4’un kısaca gözden geçirilmesi

·      Organizasyonların yönetiminde ABA kullanma şekilleri

·      Organizasyon yönetiminde gözönünde bulundurulması gerekenler

·      Organizasyonlarda Control ve Countercontrol

·      Organizasyonlarda gücün kullanılması

·      Organizasyonlarda eleman eğitimi

·      Sınıf içinde ABA teknikleri nasıl kullanılır

·      Sınıf davranışını kontrol etme

·      Sınıf içinde problem davranışlar ile  başa çıkma yolları

·      Sınıfın düzenlenmesi

·      Etkili öğretim teknikleri

·      Soruların Cevaplanması