• Home Based Therapy

    Home Based Therapy

  • Classroom

    Classroom

All Kids First USA
All Kids First USA

All Kids First has been “Enhancing Children’s Potential” since 2004. We are a private organization providing home based and clinic based ABA (Applied Behavioral Analysis) therapy and early intervention services to children with developmental disabilities in Gwinnett, DeKalb, Fulton, Cobb and Forsyth counties.

All Kids First Turkiye
All Kids First Turkiye

Nicky Altıkulaç, 2004 senesinden beri Amerika Birleşik Devletleri’nde özel gereksinimli çocuklar ile çalışmakta ve 2012’den beri İstanbul, Türkiye’deki 2-10 yaş arasındaki Otizm tanılı ya da farklı gelişim geriliği olan çocuklara ABA (Applied Behavioral Analysis) terapisi veren Algı ABA Terapi Merkezinin süpervizörlüğünü yapmaktadır.

Connecting Dots
Connecting Dots

Connecting Dots is a branch of All Kids First, providing a variety of services to teenagers and adults with High Functioning Autism Spectrum Disorder or Asperger Syndrome.

Enhancing Your Child’s Potential

All Kids First, Connecting Dots

Enhancing Your Child’s Potential

N. Altikulac